Home : Produse : Chese : Chese din hârtie Baking cups pentru patiserie

Chese

Chese din hârtie Baking cups pentru patiserie

Regia 90 g / Carton / Carton metalizat / Maro / Aurii / Argintii/ Colorate

revenire
Chese din hârtie Baking cups pentru patiserie

CHESE METALIZATE AURII

Dimensiunea

Ref. Lungime Latime Inaltime
1 - 18 mm 15 mm
2 - 24 mm 17 mm
3 - 24 mm 16 mm
4 - 32 mm 16 mm
5 - 37 mm 23 mm
5/MP - 38 mm 14 mm
5/MG - 47 mm 16 mm
3/C 44 mm 34 mm 15 mm

CHESE MARO

Dimensiunea

Latime Lungime
- -
22 mm 20 mm
28 mm 19 mm
32 mm 22 mm
40 mm 22 mm

CHESE REGIA/CARTON/CARTON METALIZAT

Dimensiunea

Ref. Lungime Latime înaltime
45/8 - 45 mm 8 mm
57/8 - 55 mm 8 mm
70/10 - 70 mm 10 mm
70/20 - 70 mm 20 mm
87/25 - 87 mm 28 mm
45/25 43 mm 43 mm 27 mm
40/10 38 mm 38 mm 10 mm
60/10 60 mm 60 mm 10 mm